Kyrisme

Ikkje at dette er noko nytt, men eg synest han er morosam 😛

Sosialisme
Du har to kyr, staten tar fra deg den ene og gir den til naboen din.

Kommunisme
Du har to kyr, staten tar begge og holder deg med melk.

Fascisme
Du har to kyr, staten tar begge og selger deg melken.

Nazisme
Du har to kyr, staten tar begge og skyter deg.

Byråkratisme
Du har to kyr, staten tar begge, skyter den ene, melker den andre, og roter bort melken.

Anarkisme
Du har to kyr, de stikker av.

Singapore-kapitalisme
Du har to kyr. De tygger gress. De blir arrestert fordi politiet tror de tygger tyggegummi.

Britisk kapitalisme
Du har to kyr. Begge er gale.

Fransk kapitalisme
Du har to kyr. Du streiker for å få tre.

Spansk kapitalisme
Du har to kyr. Du selger kuene til en turist… «Special price for you, my friend».

Frp-kapitalisme:
Staten vedtar at alle skal ha tre kyr, og at de skal gi dobbelt så mye melk.

New Dealisme: Du skyter begge kuene og melker staten.

Fascisme: Du får beholde kuene, men gir melken til staten som selger melken tilbake til deg.

Kanadisk kapitalisme: I have two cows. I form a corporation. The Federal Government gives me $200,000,000 with which I buy most the cows in the country. Then I sell all the cows, take my money and move to the USA.

Author: Mads

Feminist, sosialist, målmann og stolt revolusjonær

3 thoughts on “Kyrisme”

 1. Nå er det jo ingen stat under kommunisme da? vet ikke om du forstår det. Dermed vil det bli det samme som under anarkismen at begge kyrne stikker unna. faen folk som ikke har peil på kommunisme som skriver sånne regler. Ikke mynta til deg, men siden du er SUer så kan det godt hende at du tror de hadde kommunisme og ikke sosialisme i sovjet.

 2. Eg har ikkje skrivi denne lista sjølv, eg berre saksa ho frå eit dokument eg fann på pcen min som eg fann ein rar plass for lengje sidan.

  Eg veit utmerka godt at i kommunismens andre fase har ein ikkje lenger nokon stat, for så vidt fint at du presiserar det. Her kan det vel vere verdt å nemne at SU òg jobbar fram mot det klasselause samfunnet.

  “Det klasseløse samfunnet

  […]

  Statens klassekarakter vil forsvinne sammen med klassene. Tilbake står et forvaltningsorgan som utelukkende utfører det menneskene i fellesskap ønsker. Dette apparatet vil ikke lenger være en klasses instrument for å holde på makta si.

  Det klasseløse samfunnet er ikke historiens slutt. Samfunnet vil reise nye problemstillinger og ny politisk kamp. Men det vil være et samfunn som gjør det sannsynlig at vi handler til det beste for folk; et samfunn der menneskene arbeider sammen for å oppnå virkelig frihet.”

  Sovjet hadde då korkje sosialisme eller kommunisme. Sovjet vart fort eit statskapitalistisk samfunn, det. Ikkje var det vidare bra heller, sjølv om utan tvil nokre sider ved det burde ein ta lærdom av.

  Det nærmaste ein har vori kommunisme er vel i nokre indiske regionar, delar av Spania under borgarkrigen eller Parisrepublikken ’48.

Leave a Reply

Your email address will not be published.