Fråsegn om rushtidsavgift

Eg nemnde for ei stund sidan ei fråsegn eg jobba med om rushtidsavgift, og her er ho. Vedteken på STSUs årsmøte i dag (formelt sett i går).

Rushtidsavgift for et bedre Trondheim

Fra 1. januar 2008 økte prisen på en bussbillett i Trondheim til 30 kroner. Samtidig har trafikken økt med 15% i rushtiden etter bomringene ble fjernet. Behovet for reaksjon er sterkere enn noen gang og stadig økende.

Sør-Trøndelag Sosialistisk Ungdom ønsker å innføre rushtidsavgift i Trondheim. Dette betyr at man i rushtiden må betale en avgift hvis man velger å kjøre inn og ut av byen i stedet for å reise kollektivt.

Med en slik avgift vil billettene bli mye billigere, det vil bli atskillig flere bussavganger og -ruter, trikkeskinnene kan legges til Sentralstasjonen, Gløshaugen og Dragvoll, dagens forurensende busser byttes ut med nye, miljøvennlige metrobusser som går på gass, nye gang- og sykkelveier bygges over hele byen, ny Sluppen bru kan bygges og mer til. Vi vil også kunne få bort køene i Trondheim sentrum, få en renere by og mye kortere køer. Tusenvis av kroner går hver dag tapt i mistet arbeidstid som en følge av køståing, som i tillegg til å være forurensende også er ren bortkasting av penger. Køprising på denne måten vil kunne minske trafikken og redusere dette problemet drastisk. I Stockholm, hvor en slik avgift ble innført, sank biltrafikken med 22%.

Noe av det spesielle med en slik avgift er at pengene går uavkortet til kollektivtrafikken. Dessuten vil staten gi en krone for hver som kommer fra avgiften, og beregninger tilsier at dette til sammen kan bli 300 millioner kroner årlig direkte til bedre kollektivtrafikk, sykkelstier og utsatte veistrekninger. Det sier seg nærmest selv at dette vil være en gavepakke til byens mange studenter, skoleelever, eldre, fattige, astmatikere og allergikere, som vil nyte godt av mindre svevestøv og raskere og billigere busser og trikk.

Det er viktig å poengtere at avgiften ikke skal innføres umiddelbart, men etter en periode hvor kollektivtrafikken bygges kraftig ut. Slik vil buss og trikk være gode og pålitelige alternativer til å kjøre bil, noe som er avgjørende for at et slikt tiltak skal lykkes. Det skal både lønne seg og være mer behagelig å reise kollektivt.

I praksis vil avgiften kunne kreves inn ved en ring rundt midtbyen, der det er store parkeringsplasser utenfor og hyppige buss-/trikkeavganger til andre deler av byen. Slik blir dette en målrettet avgift som ikke rammer dem som ikke har noe alternativ, men tvert imot oppfordrer til miljøvennlig transport og en renere, mindre kaotisk by.

Sør-Trøndelag Sosialistisk Ungdom mener rushtidsavgift er ønskelig og nødvendig i Trondheim, og STSU ønsker at en slik avgift vedtas umiddelbart.

Author: Mads

Feminist, sosialist, målmann og stolt revolusjonær

Leave a Reply

Your email address will not be published.