Ikkje ta fridomen min frå meg!

Audun og Vox Populi har skrive om det, Klassekampen har ein bra sak om det, og her er min vri. Eigentleg eit lesarbrev til Arbeideravisa, men eg kan jo legge det ut her òg. Ein blanding av generell EU-kritikk og spesifikt om datalagringsdirektivet.

Eg tilrår alle å skrive under mot datalagringsdirektivet

EU mot 1984

Det siste året har det kommet flere direktiver fra EU som har angått oss nordmenn i stor grad. Saken med heimfallsretten for vannverkene løste seg heldigvis med at regjeringen i en av sine store seire vedtok at private ikke lenger skal få konsesjon for å kjøpe vannkraftverk. Men framdeles plages regjeringen med at EU ikke vil la kraftkrevende industri kjøpe billig strøm, noe som er «lite heldig» for industrien mange lokalsamfunn er totalavhengige av. Det er for så vidt ikke noe nytt at EU ikke bryr seg noe særlig om norske småbygder, men det er likevel ikke en utvikling vi kan akseptere. Og da har jeg ikke engang nevnt miljøunionen EUs iherdige forsøk på å spolere en allerede for dårlig renseordning på Mongstad eller Tjenestedirektivet.

Det nye datalagringsdirektivet medfører elektronisk overvåkning i langt større grad enn tilfellet har vært så langt. Alle telefonsamtaler loggføres med oversikt over hvor lenge og hvem du ringer, hvem du sender e-post til og jaggu også hvilke nettsider du besøker. Koblingen til George Orwells «1984» er glassklar. Leif T. Aanensen i Datatilsynet sier det slik til dagensit.no:

«En av vårt samfunns største løgner er at vi ikke har noe å skjule, og at vi derfor kan gi andre innsyn i store mengder opplysninger om oss selv. Det er ikke sant. Vi har alle masse å skjule – i den forstand at vi ønsker å bevare et privatliv».

Et vanlig argument for økt overvåkning er bekjempelse av kriminalitet og nå de siste årene også terrorisme. Problemet er bare at overvåkningen fører til en kriminalisering av hele befolkningen, den fører til mer av terrorisme-paranoia-holdningen som har vokst seg sterk siden 2001, og ikke minst er det et veldig lite målrettet tiltak. Fram til nå har politiet fått tak i denne informasjonen ved å henvende seg til telefonselskapene når de har etterforsket en sak, men nå skal de i stedet overvåke oss alle.

Den økte overvåkningen fører til nettopp den innskrenkningen i vår frihet disse ønsker seg, og det er vel lite som er bedre for disse enn at offentlige myndigheter løper deres ærend. Derimot viser historien at økt overvåkning i særdeleshet rammer de annerledestenkende, de med andre politiske synspunkt enn folk flest – noe som virkelig ikke er heldig i en demokratisk stat enn så lenge med ytringsfrihet.

Dette føyer seg inn i rekken av EU-ordre som rammer Norge i stor grad, nå må regjeringa ta ansvar og stå opp mot 1984-samfunnet, og si nei til overvåkninga av uskyldige norske borgere! Jeg forventer et veto mot dette direktivet, og at vi endelig bruker vetoretten som er innbakt i EØS-avtalen. Både her og i debatten om Tjenestedirektivet burde Norge som selvstendig nasjon virkelig avvise dette formynderiet.

Enda heller ønsker jeg meg en ny debatt om EØS. Det er ikke greit at EU styrer så stor grad av våre liv som de tross alt gjør, selv om Norge heldigvis ikke styres fra Brüssel hva gjelder utenrikspolitikk, landbruk, fiskeri og i noen grad justis. Likevel ser vi hvordan EU påvirker hverdagen vår gjennom eksemplene jeg har nevnt ovenfor uten at vi engang er medlem. Ikke for det, hadde vi vært medlemmer ville det blitt enda verre. Jeg ønsker at vi melder oss ut av EØS, tar tilbake kontrollen over vårt eget land, og heller oppretter egne handelsavtaler med EU – slik Sveits har gjort. Vi har gjensidige handelsinteresser med EU, og disse skal vi opprettholde – men la nå ikke denne unionen av ikke engang folkevalgte pamper i dress styre vårt langstrakte land mer enn vi absolutt må!

[Edit:] Dette innlegget sto på trykk i Arbeideravisa i dag.

Author: Mads

Feminist, sosialist, målmann og stolt revolusjonær

One thought on “Ikkje ta fridomen min frå meg!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.