Hva skjer med høyresida for tiden?

De fleste har vel fått med seg at en av Bergens nye byråder, Øistein Christoffersen, har tabbet seg ut noe jævlig med uttalselser om innvandrere som knapt er til å tro.

Men vi er motstandere av den norske snillismen, at det blir så politisk korrekt at man blir naiv. Vi må sørge for at de som er her blir integrert på en skikkelig måte. Det inkluderer opplæring i både språk og hvordan vårt samfunn fungerer. Det handler om grensesetting, og er ikke annerledes enn å oppdra barn eller hunder.

Selvsagt er Simen raskt ute og kritiserer sin sambygding.. Audun Lysbakken følger (noe knapt) opp, og nå kommer jaggu BT og krever Christoffersens avgang. Nå er jeg ikke overbegeistret for BT generelt, men her er jeg og de helt enige, og de drar fram mange gode poenger. Fortsett sånn, BT, og nå må vel selv Bergen FRP og deres allierte skjønne at selv ikke bergensere vil ha rasister til å styre – når selv Torbjørn Røe Isaksen hiver seg på kritikken

Men jaggu slår han ikke til med et aldri så lite gullkorn med det samme. Mannspanelet la i dag frem sin første resolusjon, som i hovedsak dreide seg om følgende:

Et samstemt panel krevde at norsk lov- og regelverk endres for at barn skal få bedre kontakt med begge foreldrene. Panelet krever blant annet at foreldrepermisjonen må omfordeles, og trakk fram en løsning som går ut på at permisjonstiden blir delt i tre like store deler: én til hver av foreldrene og én som de kan fordele selv.

.

Heikki Holmås, SVer og med i panelet, går selvsagt ut og fremhever dette som bra, og viser til at islendingene har lyktes godt med det, og det har han helt rett i. Jeg støtter mannspanelet fullt ut i denne saken.

Men så kommer Røe Isaksen, også med i panelet leder i Unge Høyre, og er misfornøyd: “- Det er bra om fedre får større mulighet til å ta ut pappaperm, men jeg er ikke enig i at denne skal tas fra mor”

Så, kjør debatt: Hvor skal permen tas fra? Onkel? Tante? Bestemor? Ikke søskenbarn, vel?

Ok, for å gi Røe Isaksen en skikkelig sjanse: Hva vil han da? Vil han at den totale permen skal utvides så pappapermen blir like lang som mammapermen er i dag? Vil han at det skal være som i dag? Vil han detaljstyre nøyaktig hvor mye perm hver av dem skal ha? Noen som har peiling eller god synsing?

Førstnevnte forslag bør seriøst vurderes, forresten.

Author: Mads

Feminist, sosialist, målmann og stolt revolusjonær

2 thoughts on “Hva skjer med høyresida for tiden?”

  1. Den skal ihvertfall ikke tas fra mamma, hu har jobba treddeve år for å få den mengden oerm hun har nå, så det beste ville være at mammapermen blir del i to, en del hun har krav på, en del hun har råderett over e.g: hvis hun vil at pappa skal ta den sier hun det, hvis hun vil ta den selv gjør hun det. samtidig som en del som pappa må ta som er halvparten av en nåværende mammapermen.

  2. Jeg synes du er veldig inne på noe, og jeg er for akkurat den samme tredelingen selv, men kanskje at foreldrene i fellesskap skal finne ut hvordan de deler den siste delen?

    Dette henger igjen tett sammen med likelønn, forresten..

Leave a Reply

Your email address will not be published.